Otázka:

Akého rodu je slovo selfie?

Heslá:

selfie

Odpoveď:

 

 

Slovo selfie (výslovnosť [selfi]) zatiaľ nie je spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka. Zakončenie tohto anglického slova je pre slovenčinu netypické a nie je rodovo príznakové (ako sú napr. podstatné mená zakončené na -a, ktoré sa zaraďujú do vzoru žena, či substantíva zakončené na -o typické pre vzor mesto). V jazykovej praxi sa v súčasnosti používa nesklonné substantívum selfie väčšinou v ženskom rode, pravdepodobne pre významovú súvislosť so substantívom ženského rodu fotografia. Menej dokladov sme našli na používania slova selfie v strednom rode, ktoré takisto nemožno odmietať ako nesprávne. Stredný rod má väčšina neživotných substantív zakončených na -i (napr. ražniči, čevapčiči, Soči, Burundi, orgiami, cunami). Oba rody slova selfie v súčasnosti považujeme za variantné.


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu selfie