Otázka:

Kedy sa medzi vybrané slová zaradili slová ryža a bryndza? Ja som už starší ročník a my sme sa ich v škole neučili!

Heslá:

vybrané slová, ryža, bryndza

Odpoveď:

 Vybrané slová slúžia ako pomôcka pre žiakov pri osvojovaní si správneho písania y a z času na čas sa v ich zostave mení výber odvodených slov s rovnakým základom, najmä ak sa predpokladá, že žiaci si nemusia uvedomovať ich príbuznosť so základnými vybranými slovami. Výber jednotlivých slov závisí väčšinou od autorov učebníc slovenského jazyka a aktuálny stav zachytávajú aj platné príručky slovenského pravopisu. Napríklad v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1971 sa uvádzajú tieto vybrané slová po r: ryba (rybník, rybár, rybací), ryčať (zaryčať, ryk), rýdzi (rýdzosť, rýdzik) atď. až po rytier, ryža, bryndza, Torysa.

            V súčasných Pravidlách slovenského pravopisu z r. 2000 sa medzi vybranými slovami po r uvádzajú: ryba, rybník, rybina, ryčať, ryk, rýdzi, rýdzik atď. až po rytier, ryža, bryndza, Torysa.

            Ako vidíte, v priebehu viac ako 30 rokov vypadli z výberu niektoré odvodené slová, resp. nahradili ich iné, ale slová ryža bryndza sa uvádzali vždy (napr. aj v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1940 a 1953).


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu vybrané slová