Otázka:

S akým i/y sa v slovenčine píše slovo brachistochrona/brachystochrona? Kde by som si mohla overiť písanie ďalších odborných termínov pri písaní diplomovej práce?

Heslá:

brachystochróna

Odpoveď:

 

Fyzikálny termín brachystochróna (čiara spájajúca dva body, po ktorej hmotný bod pohybujúci sa iba pôsobením tiaže prejde z jedného bodu do druhého v najkratšom čase) sa do slovenčiny prevzal z gréčtiny a píše sa s y po ch a s dlhým ó po r. (Prvá časť zložených slov brachy- má význam „skrátený, krátky, malý stručný“, napr. brachyblast, brachycefália, brachylógia a pod.) Pri písaní diplomovej práce Vám odporúčame opierať sa o terminologické slovníky z danej vednej oblasti a o aktuálne slovenské slovníky cudzích slov, napr. Slovník cudzích slov (SPN, 2005, sprístupnený v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk) a Veľký slovník cudzích slov (SAMO, 2008).


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brachystochróna