Otázka:

Ako sa spisovne píše "exantém" a ako sa skloňuje?

Heslá:

exantém, druh kožnej vyrážky

Odpoveď:

Slovo exantém vo význame druh kožnej vyrážky je gréckeho pôvodu a píše sa v podobe, akú ste uviedli. Je to podstatné meno mužského rodu, skloňuje sa podľa vzoru dub, v genitíve jednotného čísla má tvar exantému, v lokáli tvar o exantéme a v nominatíve množného čísla tvar exantémy.


Otázka z 07. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exantém