Otázka:

Na Slovensku máme mužov básnikov, máme teda aj ženy básničky?

Heslá:

básnik, poetka, básnička, básničkár, básničkárka, veršotepec

Odpoveď:

 

           V spisovnej slovenčine sa podstatné meno ženského rodu básnička používa iba ako zdrobnenina na pomenovanie kratšej básne. Pre ženu, ktorá píše básne, máme v našom jazyku iba pomenovanie poetka. Preto sa napríklad aj v Česko-slovenskom slovníku uvádza pri českom slove básnířka slovenský ekvivalent poetka. Pravda, v slovenčine sa používa aj pomenovanie básničkárka, odvodené od pomenovania osoby mužského rodu básničkár. Slová básničkár básničkárka však majú často ironizujúci, resp. pejoratívny odtienok. Zvyčajne sa nimi označujú autori nenáročných veršovačiek nazývaní aj veršotepci.     


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu básnik