Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo aula v spojeniach a/Aula Univerzity Komenského, a/Aula m/Maxima, univerzitná a/Aula?

Heslá:

aula

Odpoveď:

 

 

Názov veľkej sály škôl, univerzít a iných verejných budov určenej na (slávnostné) zhromaždenia aula sa nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom aj v spojeniach ako aula maxima, resp. aula Univerzity Komenského; promócia v univerzitnej aule; dôstojne kráčať aulou a pod.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aula