Otázka:

Je správne spojenie odchod autobusa zo zastávky?

Heslá:

odchod autobusa/autobusu

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu (obe príručky nájdete aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk) sa pri slovách autobus, mikrobus trolejbus uvádza popri genitívnej prípone jednotného čísla -u aj zriedkavejšie používaná prípona -a. To znamená, že ide o dvojtvar a správne sú obe spojenia: odchod autobusu z parkoviska odchod autobusa z parkoviska. Odporúčame Vám však uprednostňovať variant z autobusu, ktorý je frekventovanejší.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odchod autobusa/autobusu