Otázka:

Slová apolita a bezdomovec sú synonymá. Znamená to, že človeka bez strechy nad hlavou môžem nazvať bezdomovec aj apolita?

Heslá:

apolita, bazdomovec

Odpoveď:

 

 

V slovenských slovníkoch cudzích slov sa pri hesle apolita uvádzajú tieto dva významy: „1. osoba bez štátnej príslušnosti, 2. človek s pasívnym vzťahom k politickému dianiu“. Slovo bezdomovec má tieto významy 1. „človek, ktorý nemá stále bydlisko, (vlastný) domov“; 2. „v zmysle medzinárodného práva fyzická osoba bez štátneho občianstva“. Slová apolita bezdomovec sú synonymá iba vo význame „osoba bez občianstva, bez štátnej príslušnosti“.

Na pomenovanie osoby bez trvalého bydliska sa v jazykovej praxi používa iba pomenovanie bezdomovec.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu apolita