Otázka:

Naozaj je správny tvar antagonisty?

Heslá:

antagonista, antagonisty/antagonisti

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno mužského rodu antagonista sa v slovenčine používa ako životné (vzor hrdina) aj ako neživotné (vzor dub). Neživotné podstatné meno antagonista má v nominatíve množného čísla príponu -y: antagonisty. Táto podoba je spisovná, hoci pre mnohých používateľov slovenského jazyka vyznieva zvláštne. Prípona cudzieho pôvodu -ista sa v slovenčine totiž používa väčšinou pri názvoch osôb mužského rodu, teda pri životných podstatných menách.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu antagonista