Otázka:

Ako sa skloňuje slovo agens? Správne sú biologickí agensi alebo agensy?

Heslá:

agens, biologické agensy

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno agens je neživotné podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub. V nominatíve množného čísla má podobu agensy. V spojení biologické agensy musí mať zhodný prívlastok biologické podobu zodpovedajúcu určujúcemu členu agensy (zhodujú sa v rode – t. j. mužský rod neživotné, v čísle a v páde).


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu agens