Otázka:

Ktoré slovo je správne: neurónový alebo neuronálny?

Heslá:

neurónový, neuronálny

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno neurónový je utvorené slovenskou príponou -ový od podstatného mena gréckeho pôvodu neurón  a má význam „súvisiaci s neurónmi, nervovými bunkami“. Prídavné meno neuronálny sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách ani v prekladovom Slovensko-anglickom slovníku medicíny (Veda 1997). Iba pri slovenskom výraze neurónový sa v prekladovom slovníku uvádza anglický ekvivalent neuronal, z čoho možno usudzovať, že prídavné meno neuronálny má rovnaký význam ako prídavné meno neurónový a v slovenčine sa začalo novšie používať pod vplyvom angličtiny. Odporúčame Vám uprednostňovať podobu prídavného mena neurónový, ktorá je v slovenskej terminológii zaužívaná a všeobecne zrozumiteľná.


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu neurónový
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku