Otázka:

Ako sa zapíšu slovom číslovky v týchto spojeniach: pred 71 rokmi, pred 21 rokmi a na 21 úsekoch?

Heslá:

pred 71 rokmi, pred 21 rokmi, na 21 úsekoch

Odpoveď:

Spojenia, na ktoré ste sa pýtali možno slovne vyjadriť takto:

pred sedemdesiatjeden rokmi aj pred jedenasedemdesiatimi rokmi,

pred dvadsaťjeden rokmi aj pred jedenadvadsiatimi rokmi,

na dvadsaťjeden úsekoch aj na jedenadvadsiatich úsekoch.

 


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pred 71 rokmi