Otázka:

Ako sa prekladá do slovenčiny české slovo někdo?

Heslá:

niekto, ktosi, dakto, voľakto

Odpoveď:

 

Na neurčitú osobu sa v slovenčine najčastejšie odkazuje neurčitým zámenom niekto alebo ktosi. Zriedkavejšie sa používajú aj zámená dakto voľakto. Uvedené zámená s lexikografickým výkladom nájdete na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. 


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu niekto