Otázka:

Zaujíma ma, či sa meno Slávka považuje za zdrobneninu mena Slavomíra alebo Sláva.

Heslá:

Boleslava, Miloslava, Jaroslava, Slavomíra, Sláva, Slávka

Odpoveď:

 

 

V publikácii jazykovedcov Milana Majtána a Mateja Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa (Vydavateľstvo ART AREA, 1998) sa na strane 227 uvádza samostatné meno Slávka v takejto podobe s vysvetlením, že toto meno pôvodne vzniklo ako domácka podoba niektorých zložených slovanských mien ako Boleslava, Miloslava, Jaroslava či Slavomíra. Na tej istej strane nájdete aj meno Sláva, ktoré pôvodne vzniklo takisto ako domáca podoba zložených mien s časťou slava. Meno Slávka nie je zdrobnenina mena Sláva, ale, ako sme uviedli, ide o pôvodnú domácku podobu niektorých zložených mien, ktorá sa časom osamostatnila a v súčasnosti sa považuje za samostatné meno. 


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Boleslava