Otázka:

Nepáči sa mi, keď v médiách používajú spojenia idem na záhradu, bol som na záhrade. Podľa mňa je správne idem do záhrady, bol som v záhrade.

Heslá:

do záhrady/na záhradu, v záhrade/na záhrade, na, do, v

Odpoveď:

 Miestny význam sa pri podstatnom mene záhrada vyjadruje primárne predložkou v – v záhrade a smerový význam predložkou do – do záhrady, lebo všeobecná predstava o záhrade súvisí s ohradeným pozemkom vysadeným rastlinami. Predložke však v podobných významoch niekedy konkuruje predložka na, tak ako v smerovom význame konkuruje predložka na predložke do. V niektorých spojeniach sa ustálila iba predložka na, napr. na námestí, na nádvorí, na stanici, na kúpalisku, na štadióne, na plavárni, na univerzite, na pošte, inde sú možné obidve predložky, napr. na dvore/vo dvore, na poli/v poli, na ulici/v ulici, a v niektorých prípadoch sa jednotlivými predložkami vyjadrujú odlišné významy, napr. v chate (v budove) – na chate (v prostredí), v horách (v lesoch) – na horách (v pásme vyšších vrchov), v hrade (v budove) – na hrade (v areáli hradu), v škole (v budove) – na škole (vo vzdelávacej inštitúcii). Aj v súvislosti s podstatným menom záhrada dnes konkuruje predložka na predložkám v a do, a ani spojenia boli sme na záhrade a chodíme na záhradu nemožno popri štylisticky neutrálnych spojeniach boli sme v záhrade a chodíme do záhrady odmietať ako vyslovene nespisovné. Zaraďujú sa skôr k hovorovým zvratom s významom presahujúcim čisto miestny význam; nevyjadruje sa ním ani tak miesto, ako skôr spôsob trávenia času, podobne ako v spisovných a štylisticky neutrálnych spojeniach chodíme na kúpalisko, na plaváreň, na štadión. Pre svoju hovorovosť a štylistickú príznakovosť by sa používanie spojení typu boli sme na záhrade či chodíme na záhradu malo obmedzovať iba na neformálnu komunikáciu v kruhu rodiny alebo priateľov. V médiách aj napriek tomu, že sa v nich jazykový prejav za posledné desaťročia priblížil k hovorovému prejavu, odporúčame používať spojenia v záhrade do záhrady.       


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do záhrady/na záhradu