Otázka:

Ako sa skracuje meno Slavomír? Je to Slavo alebo Slávo?

Heslá:

Slavo/Slávo

Odpoveď:

 

 

V publikácii jazykovedcov Milana Majtána a Mateja Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa (ART AREA 1998) sa uvádzajú samostatné mená Slavomír aj Slávo s dlhým á. Meno Slávo vzniklo z domáckej podoby zložených slovanských mien ako Boleslav, Jaroslav, Slavomír. Okrem mena Slávo s dlhým á sa však v publikácii pri menách ako Slavomír, Slavomil, Slavoľub, Boleslav, Jaroslav uvádza aj ich domácka podoba Slavo s krátkym a. V jazykovej praxi sa v súčasnosti používajú obe podoby mena – Slávo aj Slavo, pričom podoba Slávo sa dnes hodnotí ako samostatné meno a podoba Slavo ako domácka podoba mena Slavomír (a ďalších zložených mien). Obe podoby zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Slavo/Slávo