Otázka:

Nedávno som sa stretol s názvom ženy dula. Je to spisovný výraz a aký má význam?

Heslá:

dula

Odpoveď:

 

 

Pomenovanie špeciálne vyškolenej ženy, ktorá sprevádza mamičku v období tehotenstva a v čase šestonedelia, dula je v slovenčine pomerne nové a nezaradilo sa do najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorého prvý zväzok (písmená a až g) vyšiel v roku 2006. Nájdete v ňom len slovo dula ako pomenovanie ovocného stromu alebo jeho plodu.

Na Slovensku dnes majú ženy duly svoje občianske združenie aj internetovú stránku www.duly.sk, kde sa môžete dozvedieť všetko o ich pôsobení. Pomenovanie dula utvorené z gréckeho slova doula sa pomaly dostáva do povedomia používateľov slovenského jazyka. Možno predpokladať, že slovo dula v danom význame sa časom zaradí aj do slovenských lexikografických príručiek.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dula