Otázka:

Akého rodu je názov obce Ladce a ako sa skloňuje?

Heslá:

Ladce, Dechtáre, Tesáre, Leváre, Tlmače, Vráble, Hámre, Sliače

Odpoveď:

 Pomnožné podstatné meno mužského rodu Ladce má v genitíve tvar (z) Ladiec, o čom sa môžete presvedčiť na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Zakončenie v genitíve -diec (t. j. z Ladiec) sa uvádza pri názve obce Ladce v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v staršom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v 60. rokoch minulého storočia. Genitívny tvar Ladiec nájdete aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) v časti Názvy obcí (sídel) na Slovensku. Pochybujeme, že ste mohli v nejakom slovenskom slovníku nájsť tvar z Ladcov.  

            Dodávame, že na rozdiel od všeobecných podstatných mien mužského rodu niektoré geografické názvy, ktoré sa zaraďujú medzi pomnožné podstatné mená mužského rodu vzoru stroj, majú v genitíve nulovú pádovú príponu, napr. Dechtáre – z Dechtár, Tesáre – z Tesár, Leváre – z Levár, Tlmače – z Tlmáč,  Vráble – z Vrábeľ Ladce – z Ladiec. Iba tie miestne názvy, pri ktorých sa ešte živo pociťuje súvislosť so všeobecným podstatným menom, majú príponu -ov, napr. Hámre – z Hámrov, Sliače – zo Sliačov.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ladce