Otázka:

Ako je správne: jozefské reformy alebo jozefínske reformy?

Heslá:

jozefínske reformy, jozefský jarmok

Odpoveď:

 

 

V súvislosti so súhrnným pomenovaním opatrení (reforiem), ktoré zaviedol cisár Jozef II., odporúčame používať historický názov jozefínske reformy. Prídavné meno v podobe jozefský utvorené podľa slovenského tvorenia slov sa používa v súvislosti so sviatkom sv. Jozefa (19. marca), napr. jozefský jarmok; jozefské oslavy; jozefský beh, výstup.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jozefínske reformy