Otázka:

Je slovo vylomenina spisovné?

Heslá:

vylomenina

Odpoveď:

 

 

Slovo vylomenina sa k nám dostalo z češtiny a v slovenčine sa hodnotí ako subštandardný slangový výraz (t. j. nespisovný), ktorým sa nazýva nerozvážne konanie vymykajúce sa očakávaniam a bežným zásadám slušného správania. Jeho spisovné slovenské ekvivalenty sú výrazy ako bláznivosť, hlúposť, nezbeda (napr. stvárať bláznivosti, hlúposti, robiť nezbedy), expresívne aj neplecha.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vylomenina