Otázka:

Ako je správne: hod loptičkou na cieľ alebo hod loptičkou do cieľa?

Heslá:

hod loptičkou do cieľa/na cieľ

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) sa pri substantíve hod uvádza spojenie hod do cieľa. Pri slove cieľ s významom „miesto, predmet, ktoré sa má zasiahnuť“ v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) nájdeme spojenia mieriť, strieľať do cieľa, ale názov športovej disciplíny sa uvádza v podobe hod granátom na cieľ. Aj v súvislosti s pomenovaním športovej disciplíny, v ktorej sa triafa cieľ loptičkou, je v súčasnej jazykovej praxi takisto frekventovanejšie spojenie hod loptičkou na cieľ. Z jazykového hľadiska možno považovať za správne obe spojenia: hod loptičkou do cieľa aj hod loptičkou na cieľ.  


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hod loptičkou do cieľa/na cieľ