Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová vlastný a vlastnosť?

Heslá:

vlastný, vlastnosť, rozdeľovanie slov

Odpoveď:

 

 

Na konci riadka rozdeľujeme slová na rozhraní morfém, čomu zodpovedá takéto rozdelenie slov: vlast-ný, vlast-nosť. Iba v prípade, že morfematické členenie slova nie je dostatočne zreteľné (čo nie je prípad slov vlastný, vlastnosť), pristupuje sa k rozdeľovaniu na rozhraní slabík.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vlastný