Otázka:

Ako sa píšu povely: Vpravo bok!/Vpravo vbok!/Vpravo v bok!, Čelom vzad!/Čelom v zad!, Pochodom vchod!/Pochodom v chod!, Poklusom klus/Poklusom vklus!/Poklusom v klus!

Heslá:

vpravo v bok, čelom vzad, pochodom v chod, poklusom v klus

Odpoveď:

 Podľa slovenských lexikografických príručiek, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, povely, na ktoré ste sa spytovali, majú mať takúto grafickú podobu:  Vpravo v bok!, Čelom vzad!, Pochodom v chod!, Poklusom v klus! Tieto podoby si môžete overiť v jednotlivých slovníkoch pri heslách vpravo, bok, čelo, vzad, chod, klus.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vpravo v bok