Otázka:

Mám písať čiarku vo vete Čo však Pavol netuší je že to hovorí sám o sebe? Sú vety Cez letné prázdniny prvýkrát zorganizovali tábor a Prvýkrát zorganizovali tábor počas letných prázdnin správne?

Heslá:

čiarka, slovosled

Odpoveď:

 

Vo vete Čo však Pavol netuší, je, že to hovorí sám o sebe má byť čiarka pred slovesom je aj za ním.

Vety Cez letné prázdniny prvýkrát zorganizovali tábor Prvýkrát zorganizovali tábor počas letných prázdnin sú obe správne, slovosled závisí od toho, čo chcete zdôrazniť.

 


Otázka z 20. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 26 odpovedí k heslu čiarka