Otázka:

Ako sa nazývajú obyvatelia historickej krajiny Besarábie?

Heslá:

Besarábia, Besarábijčan, Besarábijčanka, besarábijský, utópia, Utópijčan, Utópijčanka, utópijský

Odpoveď:

 

 

V slovenčine nemáme zatiaľ kodifikovaný názov pre obyvateľov Besarábie a takýto názov sme nenašli ani v dokladoch z jazykovej praxe, ako je databáza Slovenského národného korpusu. Odporúčame Vám používať opisný názov obyvateľ Besarábie, alebo utvoriť pomenovanie obyvateľov Besarábijčan, Besarábijčanka a prídavné meno besarábijský, podobne ako pri názvoch Alexandria  – Alexandrijčan, Alexandrijčanka, alexandrijský, Namíbia – Namíbijčan, Namíbijčanka, namíbijský, Zambia – Zambijčan, Zambijčanka, zambijský, Kolumbia – Kolumbijčan, Kolumbijčanka, kolumbijský, Libéria – Libérijčan, Libérijčanka, libérijský. Podľa korpusových dokladov sa rovnaký slovotvorný postup použil novšie aj pri názve fiktívnej krajiny Utópia – Utópijčan, Utópijčanka, utópijský (kráľ).

           


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Besarábia