Otázka:

Do nášho jazyka stále pribúdajú nové slová. Ktoré domáce a cudzie slovo je v slovenčine najnovšie?

Heslá:

nové slová

Odpoveď:

 

 

Pri väčšine slov sa nedá presne určiť, kedy sa v slovenčine utvorili alebo kedy sa niektoré cudzie slovo začalo používať v slovenčine a kedy sa v nej udomácnilo natoľko, že by sa dalo hovoriť o jeho prevzatí, takže nemožno utvoriť ani nijaký „rebríček“ najnovších slov či prevzatí.

Za jedno z najnovších slov, ktoré sme prevzali, zrejme možno považovať slovo frexit utvorené podľa slov grexit brexit. Slovo frexit sa začalo používať najmä v publicistike v súvislosti s májovými prezidentskými voľbami 2017 vo Francúzsku a pomenúva sa ním možný odchod Francúzska z Európskej únie, ktorý presadzovala kandidátka Marine Le Pen.

            Z novších slov utvorených v slovenčine domácimi slovotvornými postupmi možno  spomenúť napríklad pomenovanie žien – príslušníčok afrických kmeňov Tutsiov Hutuov v podobe Tutsijka Hutujka. Používatelia slovenského jazyka si dlho vystačili s opisnými pomenovaniami ako príslušníčka kmeňa Tutsiov/Hutuov alebo žena z kmeňa Tutsiov/Hutuov. Potreba vytvoriť jednoslovné pomenovania žien z týchto etnických skupín sa vynorila pri preklade románu z obdobia rwandskej genocídy z pohľadu zúčastnených žien.


Otázka z 09. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nové slová