Otázka:

Je vo vete "Vyberaj, čo chceš do 12. februára" správne umiestnená čiarka?

Heslá:

čiarky, vložená vedľajšia veta

Odpoveď:

 

Súvetie s vloženou vedľajšou vetou predmetovou, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto grafickú podobu: Vyberaj, čo chceš, do 12. februára. Hlavná veta v súvetí je Vyberaj do 12. februára. Do nej je vložená vedľajšia veta čo chceš, ktorú treba odčleniť čiarkami na začiatku aj na konci.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu čiarky
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku