Otázka:

Akú podobu má prídavné meno utvorené od slova osa?

Heslá:

osa

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z podstatného mena osa má podobu osí. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle osa (obe príručky sú prístupné aj v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 


Otázka z 17. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osa