Otázka:

Ako sa na konci riadka rozdeľuje slovo niektorý?

Heslá:

niektorý, rozdeľovanie slov

Odpoveď:

 

Slovo niektorý Vám odporúčame rozdeľovať na rozhraní morfém, t. j. nie-ktorý, alebo na rozhraní slabík niekto-rý (lebo morfematické členenie niektor-ý  nemožno v tomto prípade použiť pri rozdeľovaní slova na konci riadka).

 

O rozdeľovaní slov na konci riadka sa viac dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf (zvoľte textovú časť → kapitolu Rozdeľovanie slov).


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu niektorý