Otázka:

Ako je správne: na Vajanskom nábreží alebo na Vajanského nábreží?

Heslá:

Vajanského nábrežie, Jesenského ulica, genitívny prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok

Odpoveď:

 

 

V slovenčine máme dva typy mužských priezvisk. Od mužských priezvisk, ktoré majú tvar podstatného mena, ako napr. Straka, Kalinčiak, Šafárik, sa tvoria privlastňovacie prídavné mená vzoru otcovStrakov, Kalinčiakov, Šafárikov. V názvoch ulíc a verejných priestranstiev ako Strakova ulica, Kalinčiakova ulica, Šafárikovo námestie majú tieto prídavné mená funkciu zhodného prívlastku, ktorý sa v rode, čísle a páde zhoduje s hlavným vetným členom. Pri skloňovaní teda ohýbame obe časti názvu: zo Strakovej ulice, k Strakovej ulici, (idem na) Strakovu ulicu, na Strakovej ulici, za Strakovou ulicou; zo Šafárikovho námestia, k Šafárikovmu námestiu, (idem na) Šafárikovo námestie, na Šafárikovom námestí, za Šafárikovým námestím.

            Mužským priezviskám, ktoré majú tvar prídavného mena, ako napr. Jesenský, Vajanský, sa privlastňuje genitívnym tvarom priezviska podľa adjektívneho vzoru pekný – G pekného, tak aj Jesenský – Jesenského, Vajanský – Vajanského. Genitívny prívlastok v názvoch verejných priestranstiev ako Jesenského ulica Vajanského nábrežie vždy ostáva v základnom tvare (neskloňuje sa). Skloňuje sa iba druhá časť názvu (slová ulica, nábrežie a pod.), t. j. z Jesenského ulice, k Jesenského ulici, (idem na) Jesenského ulicu, na Jesenského ulici, za Jesenského ulicou aj z Vajanského nábrežia, k Vajanského nábrežiu, (idem na) Vajanského nábrežie,  na Vajanského nábreží, za Vajanského nábrežím.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vajanského nábrežie