Otázka:

Ako je správne: tepelná komora alebo teplotná komora?

Heslá:

tepelný, teplotný, tepelná komora

Odpoveď:

 

 

Ak ide o komoru, v ktorej sa výrobky vystavujú účinku tepla, ktoré táto komora produkuje, správny je názov tepelná komora podobne ako v spojeniach tepelná elektráreň, tepelný prístroj, tepelný spúšťací mechanizmus, tepelný výkon, tepelná poistka. Podstatným menom teplota sa nepomenúva samotný tepelný stav, ale jeho miera a aj prídavné meno teplotný sa vzťahuje na mieru tepelného stavu, napr. teplotné rozdiely, teplotný priemer.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tepelný