Otázka:

Ako môžem pomenovať malý skleník: skleníček alebo skleníčok?

Heslá:

skleník, skleníček, zdrobneniny

Odpoveď:

 

 

Od podstatných mien  zakončených na -ík sa v spisovnej slovenčine tvoria zdrobneniny (resp. ďalšie zdrobneniny, lebo podstatné mená s príponou -ík sú často už zdrobnené tvary, napr. ohník, vetrík, nechtík, stolík) príponou -ček, napr. budík – budíček, hrudník – hrudníček, bochník – bochníček aj skleník – skleníček. Príponu -ok/-čok majú niektoré nárečové podoby zdrobnenín, napr. pršťok, domčok, kúštičok, chlebíčok.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skleník