Otázka:

Aký význam majú slová preddavok a príspevok?

Heslá:

preddavok, príspevok

Odpoveď:

 

 

Lexikálny výklad slov preddavok a príspevok nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2013), ktorý je sprístupnený aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV slovnik.juls.savba.sk. Slovo preddavok má význam „suma vyplatená pred vyúčtovaním niečoho“, napríklad preddavok platu, preddavok na cestu. Slovo príspevok má význam: „peňažná suma alebo vec, ktorou sa na niečo prispieva“, napr. členský príspevok, vyživovací príspevok.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu preddavok