Otázka:

Ako je správne: v posledný deň alebo na posledný deň sme zmerali inhibičné zóny?

Heslá:

v posledný deň, na druhý deň

Odpoveď:

 

Čas priebehu deja v spojení s neurčitou radovou číslovkou posledný – posledný deň – sa vyjadruje predložkou v, t. j. v posledný deň kultivácie sme zmerali inhibičné zóny, alebo bez predložky posledný deň kultivácie sme zmerali inhibičné zóny. Predložka na sa používa s určitými radovými číslovkami okrem číslovky prvý, napr. na druhý deň, na desiaty deň a pod.


Otázka z 31. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v posledný deň