Otázka:

Ako sa správne v slovenčine nazývajú krajiny ostrovnej Strednej Ameriky?

Heslá:

karibská oblasť, Karibik, Tichomorie, ostrovy Strednej Ameriky

Odpoveď:

 

Pre krajiny ostrovnej Strednej Ameriky sa používa dvojslovné pomenovanie karibská oblasť, ale aj jednoslovné pomenovanie Karibik. Pomenovanie Tichomorie je štandardizovaný geografický názov oblasti, uvádza sa aj v publikácii Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky (v elektronickej podobe na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk). Anglické spojenie African, Carribean and Pacific countries možno preložiť ako krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria alebo krajiny africkej, karibskej a tichomorskej oblasti.

 


Otázka z 27. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu karibská oblasť