Otázka:

Ako je správne: ... znevýhodnil uchádzačov, ktorý/í sú schopní zrealizovať predmet zákazky? A tiež: zúžil okruh hospodárskych subjektov, ktorý/í mohli v súťaži predložiť ponuku?

Heslá:

ktorý/ktorí

Odpoveď:

 

 

Zámeno ktorý aj prídavné meno schopný sa skloňujú ako prídavné mená vzoru pekný. V nominatíve množného čísla má zámeno ktorý rovnako ako prídavné meno schopný mäkké í, t. j. znevýhodnil uchádzačov, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky (porov. jednotné číslo ktorý je schopný a množné číslo ktorí sú schopní).

            Vo vete Verejný obstarávateľ tak diskriminačnou podmienkou účelovo zúžil okruh hospodárskych subjektov, ktorý mohli v súťaži predložiť ponuku... sa zámeno ktorý viaže na podstatné meno subjekt. Hoci sa slovom subjekt vo vete označujú osoby (účastníci právneho vzťahu), gramaticky ide o neživotné podstatné meno (tie subjekty, nie tí subjekti) a tomu musí zodpovedať aj tvar zámena ktorý. Správne má byť: ... zúžil okruh hospodárskych subjektov, ktoré mohli v súťaži predložiť ponuku...


Otázka z 27. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ktorý/ktorí