Otázka:

Použilo sa sloveso komunikovať správne vo vete „Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne komunikovať a propagovať“?

Heslá:

komunikovať, propagovať, pleonazmus

Odpoveď:

 

 

V 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011) sa uvádza pri slovese komunikovať ako druhý aj význam „oznamovať, oznámiť, podávať, podať informácie o niečom, bližšie vysvetľovať, vysvetliť“. Sloveso komunikovať v tomto význame sa hodnotí ako knižný výraz (používa sa väčšinou v odborných textoch) a viaže sa s akuzatívom (komunikovať niečo). Vo vete Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne komunikovať a propagovať však došlo k zbytočnému pleonazmu – hromadeniu slov s približne rovnakým významom – lebo sloveso komunikovať v tejto vete má podobný význam ako sloveso propagovať, t. j.  – „rozširovať poznatky o niečom a odporúčať to“. Vhodnejšia formulácia je takáto: Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne propagovať.


Otázka z 27. 03. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu komunikovať