Otázka:

Upozornil som pracovníkov jednej firmy, že pri ženských menách sa majú uvádzať aj ich pracovné pozície v ženskom rode, napr. operátorka písomného kontaktu Ing. Alena Malá či Mgr. Eva Drobná, špecialistka kontaktného centra. Ich pracovníčka mi odpovedala, že v slovenčine sa bežne používa mužský rod ako zástupný.

Heslá:

názvy funkcií v ženskom rode, mužský rod ako zástupný

Odpoveď:

        Vyjadrenie pracovníčky, že pri zmiešaných kolektívoch so zastúpením mužov i žien stačí používať mužský rod ako zástupný, je samo osebe správne, ale vo firme ho nesprávne aplikovali na uvádzanie názvov pracovných pozícií spolu s konkrétnym ženským menom.

Mužský rod ako zástupný sa používa vo vetách ako Učitelia štrajkujú (netreba písať Učitelia a učiteľky štrajkujú) alebo Zajtra nastúpia traja noví operátori (netreba písať Zajtra nastúpia dvaja noví operátori a jedna operátorka alebo traja noví operátori/tri nové operátorky). Podobne pri inzerátoch typu Prijmeme špecialistu do kontaktného centra neznamená, že o prácu sa nemôžu uchádzať ženy.

Mužský rod ako zástupný sa používa aj vtedy, keď nevieme, aké meno bude nasledovať (či ženské alebo mužské), napríklad v predtlači riaditeľ odboru:, kde sa neskôr dopíše konkrétne meno príslušného riaditeľa (alebo riaditeľky) odboru.

Z jazykového hľadiska je však prirodzené, keď sa v súvislosti so ženami používajú názvy funkcií (aj tých najvyšších) v ženskom rode, ako napr. premiérka Iveta Radičová či ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Podobne je to aj v spojeniach ako Ing. Alena Malá, operátorka písomného kontaktu, alebo Mgr. Eva Drobná, špecialistka kontaktného centra, a takisto pri obrátenom poradí funkcia – meno, t. j. operátorka písomného kontaktu Ing. Alena Malá a špecialistka kontaktného centra Mgr. Eva Drobná.     


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy funkcií v ženskom rode