Otázka:

Ako je správne: pracujem na Slovenskej pošte alebo pracujem v Slovenskej pošte?

Heslá:

na pošte, na/v Slovenskej pošte

Odpoveď:

So všeobecným podstatným menom pošta s významom „inštitúcia starajúca sa o dopravu zásielok, peňazí, správ“ sa v slovenčine používa ustálene predložka na, t. j. idem na poštu, otec pracuje na pošte, podobne ako pri názvoch inštitúcií ministerstvo, univerzita, vysoká/stredná/základná škola, gymnázium a pod. Správne je spojenie pracujem na pošte (ale pracujem v budove pošty).

S názvom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s. sa väčšinou používa predložka v. Voľbu predložky v tomto prípade ovplyvňuje slovo spoločnosť – t. j. Pracujem v akciovej spoločnosti Slovenská poštapracujem v Slovenskej pošte, a. s.

Najväčšia rozkolísanosť v používaní predložiek na je pri názve Slovenská pošta uvádzanom bez skratky a. s. V databáze Slovenského národného korpusu sme našli 125 dokladov na spojenie v Slovenskej pošte a 113 dokladov na spojenie na Slovenskej pošte. Podľa vyhľadávania v Googli výraznejšie prevláda predložka v, ale napríklad na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s., sa uvádza veta s predložkou na v znení Prečo pracovať na Slovenskej pošte? V súvislosti so skráteným názvom Slovenská pošta možno považovať za vhodnú predložku aj predložku na.

 


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na pošte