Otázka:

Operadlá na ruky, ktoré sa montujú na kancelárske stoličky, voláme vo firme podrúčky, ale toto slovo som nenašla v slovníkoch slovenského jazyka. Znamená to, že je nespisovné? Aký je spisovný názov?

Heslá:

podrúčka, operadlo na ruku, lakťová opierka

Odpoveď:

Podstatné meno podrúčka (m. č. podrúčky) je utvorené slovotvornými postupmi platnými v spisovnej slovenčine a používa sa v jazykovej praxi. Jazykovedec Matej Považaj ho zaradil medzi nové výrazy v sérii príspevkov Slová, ktoré nenájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka publikovaných v časopise Kultúra slova. Tieto súbory hesiel by mali byť podkladom na prípravu ďalšieho vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Heslo podrúčka je spracované takto: podrúčka -y -čok ž. operadlo na ruku: drevená p., čalúnená p., plastová p.; podrúčkový príd.: p. vankúš (porov. Kultúra slova, 2015, č. 1, s. 58).

Termín podrúčka sa uvádza aj v slovenskej technickej norme TNI CEN/TR 14699 Kancelársky nábytok: Terminológia.

V norme STN EN 1335-3 Kancelársky nábytok. Pracovné stoličky. Časť 3: Skúšobné metódy a v norme STN EN 1728 Nábytok. Sedací nábytok. Skúšobné metódy na stanovenie pevnosti a trvanlivosti sa uvádza termín opierka ruky (dĺžka opierky ruky).

Správne je aj pomenovanie lakťová opierka, ktoré sa takisto používa v jazykovej praxi.


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podrúčka