Otázka:

V Slovníku slovenského jazyka som našla sloveso „škádliť“ ako knižný výraz. Znamená to, že je spisovné?

Heslá:

škádliť

Odpoveď:

             Sloveso škádliť sa uvádza iba v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968. Vzhľadom na vtedajšiu kultúrno-politickú situáciu sa do Slovníka slovenského jazyka zaradili aj mnohé čechizmy, ktoré sa v ňom zvyčajne označovali kvalifikátormi kniž. (knižný výraz), zried. (zriedkavý výraz) alebo zastar. (zastaraný výraz). To je aj prípad slovesa škádliť, ktoré sa v starom Slovníku slovenského jazyka označilo ako knižný výraz, ale v súčasnosti sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz a v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa neuvádza. V Česko-slovenskom prekladovom slovníku (1979) sa pri českom slovese škádlit uvádzajú slovenské spisovné ekvivalenty prekárať (sa), doberať si (niekoho). Ďalšie možné ekvivalenty českého výrazu škádlit podľa kontextu, v akom sa použije, sú výrazy, hašteriť sa, podpichovať, žartom hnevať, žartovať, hovorovo špásovať (s niekým), ďalej pokúšať (niekoho), dobiedzať (do niekoho), expresívne naťahovať (niekoho), doťahovať/škriepiť sa (s niekým),drapkať (do niekoho), podkúšať/podkušovať, harkať sa, resp. aj blázniť sa, jašiť sa (vo význame českého škádlit se = kočkovat se). 


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škádliť