Otázka:

V Slovníku slovenského jazyka som našla sloveso „škádliť“ ako knižný výraz. Znamená to, že je spisovné?

Heslá:

škádliť

Odpoveď:

             

Sloveso škádliť sa uvádza iba v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968. Vzhľadom na vtedajšiu kultúrno-politickú situáciu sa do jednotlivých zväzkov zaradili aj mnohé čechizmy, ktoré sa zvyčajne označovali kvalifikátormi kniž. (knižný výraz), zried. (zriedkavý výraz) alebo zastar. (zastaraný výraz). To je aj prípad slovesa škádliť, ktoré sa v Slovníku slovenského jazyka označilo ako knižný výraz, ale v súčasnosti sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz a v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa neuvádza. V Česko-slovenskom prekladovom slovníku (1979) sa pri českom slovese škádlit uvádzajú slovenské spisovné ekvivalenty prekárať (sa), doberať si (niekoho). Ďalšie možné ekvivalenty českého výrazu škádlit podľa kontextu, v akom sa použije, sú výrazy hašteriť sa, podpichovať, žartom hnevať, žartovať, hovorovo špásovať (s niekým), ďalej pokúšať (niekoho), dobiedzať (do niekoho), expresívne naťahovať (niekoho), doťahovať/škriepiť sa (s niekým), drapkať (do niekoho), podkúšať/podkušovať, harkať sa, resp. aj blázniť sa, jašiť sa (vo význame českého škádlit se = kočkovat se). 


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škádliť