Otázka:

Ako je správne: Poľovníctvo je prínosom k ochrane prírody, do ochrany prírody, na ochranu prírody alebo pre ochranu prírody?

Heslá:

prínos k/do/na/pre

Odpoveď:

Podstatné meno prínos s významom „prinesenie novej hodnoty, nového prvku“ sa viaže s predložkou k, napr. prínos k boju za mier, prínos k riešeniu problémov, prínos k duchovnej obnove, s predložkou pre, napr. prínos pre slovenskú literatúru, prínos pre našu firmu, prínos pre spoločnosť, ako aj s predložkou do, napr. cenný prínos do literatúry, osobný prínos do slovenskej kultúry, trvalý prínos do slovenskej kinematografie. Predložka na sa používa väčšinou v miestnom význame, napr. prínos na poli marketingu, autorský prínos na celosvetovom festivale.

 

V súvislosti s podstatným menom ochrana, ktorým sa pomenúva činnosť, Vám odporúčame používať predložku k, t. j. poľovníctvo je prínosom k ochrane prírody, resp. predložku pre, t. j. poľovníctvo je prínosom pre ochranu prírody.


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prínos k/do/na/pre