Otázka:

Anglický výraz smartphone sa v slovenčine používa v adaptovanej podobe smartfón. Ako sa má v slovenčine používať výraz smartwatch?

Heslá:

smartfón, smartwatch, inteligentné hodinky

Odpoveď:

             V porovnaní s výrazom smartfón, ktorý sa v slovenčine bežne používa a stal sa súčasťou našej slovnej zásoby, na pomenovanie hodiniek vyžívajúcich informačné alebo telekomunikačné technológie, takzvaných smartwatch, sa v slovenčine častejšie používa pomenovanie inteligentné hodinky, ktoré Vám odporúčame uprednostňovať.   


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu smartfón