Otázka:

Ktorá predložka je správna v týchto vetách: A teraz plus 50 ml zdarma pri všetkých šampónoch/u všetkých šampónov. – Časovo obmedzená ponuka platí u vybraných predajcov/pri vybraných predajcoch?

Heslá:

predložky u/pri

Odpoveď:

Vo vete Časovo obmedzená ponuka platí u vybraných predajcov ide o značenie prostredia podľa určitej osoby: predajca – u predajcov. Pri označovaní domácnosti alebo prostredia podľa osoby sa v slovenčine používa predložka u.

 

Vo vete A teraz plus 50 ml zdarma pri všetkých šampónoch ide o vyjadrenie zreteľa. Pri neosobných podstatných menách v zreteľovom význame treba používať predložku pri, napríklad: pri jačmeni rozoznávame viacero odrôd alebo toto pravidlo platí pri podstatných menách... Predložkou u sa vyjadruje zreteľ spravidla iba pri osobách (napr. táto metóda nie je vhodná u detí s poruchami učenia a pod.).


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložky u/pri