Otázka:

Ako je správne: účtový/účtovný doklad, účtový/účtovný rozvrh?

Heslá:

účtový, účtovný

Odpoveď:

Prídavné meno účtový súvisí s podstatným menom účet a možno ho použiť napríklad v spojení účtový register, teda register účtov.

Prídavné meno účtovný súvisí s účtovaním. V spojení s podstatným menom doklad je vhodné použiť prídavné meno účtovný. Účtovný doklad = doklad o (vy)účtovaní. Význam spojenia účtovný, resp. účtový rozvrh nám nie je jasný. Za predpokladu, že ide o časový rozvrh účtovania, odporúčame použiť spojenie účtovný rozvrh.


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu účtový