Otázka:

Ako je správne: trávny, trávový alebo trávnatý porast?

Heslá:

trávny, trávový, trávnatý

Odpoveď:

Od podstatného mena tráva s významom „steblovitá rastlina“ (botanicky rad lipnicotvaré, čeľaď lipnicovité) možno utvoriť vzťahové prídavné mená trávový aj trávny. Porast tvorený trávou možno označiť ako trávový porasttrávny porast, v botanickej terminológii sa väčšinou používa spojenie trávny porast.

Prídavné meno trávnatý  má význam „1. zarastený trávou, bohatý na trávu (trávnatý pahorok, trávnaté ihrisko, trávnaté pasienky); 2. v poľnohospodárskej terminológii patriaci k trávam (trávnaté rastliny)“. V prvom význame (zarastený trávou) sa spája skôr s významom slova tráva ako „súvislého zeleného porastu“ (ako na lúkach), ktorý nemusí byť tvorený výlučne rastlinami z čeľade lipnicovitých.


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trávny