Otázka:

Je správne používať v slovenčine výrazy aupair, aupairka alebo babysitter a babysitterka?

Heslá:

aupair/aupairka, babysitter/babysitterka

Odpoveď:

Slovo aupair (i v podobách au-pair, au pair), aupairka (i ako nesklonné podstatné meno ženského rodu v podobách au-pair, au pair), babysitter a babysittterka sa uvádzajú v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006. 
Otázka z 14. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aupair/aupairka