Otázka:

Ako sa vyslovuje názov obce Diakovce?

Heslá:

Diakovce

Odpoveď:

Popri maďarskom názve obce Diakovce v podobe Deáki sa v historických dokumentoch od začiatku vyskytuje aj slovenská podoba Deakowcze (1773), neskôr Diakowce (1786) a Diákowce (1808). Podoba Diakovce sa ustálene používa od roku 1945. Hoci v slovnej zásobe slovenčiny medzi výrazmi začínajúcimi sa na dia- prevládajú cudzie alebo zdomácnené slová, v ktorých pred dvojhláskou ia stojí tvrdá spoluhláska d,v prípade názvu obce Diakovce sa zaužívala mäkká výslovnosť s ď ako v slovách diaľka, diaľnica, diabol, dianie (podrobnejšie vysvetlenie nájdete pri názve obce Diaková).


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Diakovce