Otázka:

Ktorý názov máme uviesť na etikete: Zelené fazuľové strúčky alebo strúčiky?

Heslá:

struk – strúčik

Odpoveď:

 

Na etikete výrobku odporúčame uviesť názov Zelené fazuľové strúčiky. Podoba zdrobneniny utvorenej od podstatného mena struk – strúčik sa uvádza v súčasných kodifikačných príručkách spisovnej slovenčiny, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka (v elektronickej verzii ich nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Pri skloňovaní podstatného mena strúčik (vzor dub) samohláska i nevypadáva, t. j. skloňuje sa zo strúčika, dva strúčiky a pod.  


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu struk – strúčik