Otázka:

Môžem vo firemnej komunikácii používať výraz natypovať platobný príkaz?

Heslá:

natypovať

Odpoveď:

 

Jeden z významov anglického slovesa to type je „zistiť typ, zaradiť, klasifikovať, otypovať (niekoho), vytypovať (napr. vhodnú lokalitu)“. V tomto význame je jeho slovenským ekvivalentom aj slovo typovať s tvrdým y. Iný význam anglického slovesa to type je „písať na stroji, na klávesnici – hovorovo klepať – a vysádzať, resp. vytlačiť text“. Tomuto významu nezodpovedá v slovenčine ani slovo typovať, ani tipovať (hádať, odhadovať výsledok). Spojenie natypovať platobný príkaz považujeme za slangový výraz. V oficiálnom jazykovom prejave ho odporúčame nahradiť spojeniami ako (na)písať platobný príkaz, vystaviť platobný príkaz, vytlačiť platobný príkaz a pod.


Otázka z 02. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu natypovať